Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja luotu 15.12.2020

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä
Y-tunnus 3172496-8
Hämeentie 28 LH3
00530 Helsinki
info@almostnew.fi

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Meryem Biermann
meryem@almostnew.fi

 

Henkilörekisterin nimi 

Sähköpostilista Almost New

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin liittyvät sivustot:
www.almostnew.fi

 

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakaspalveluun, viestintään ja asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen.
 • sivustojen kehittäminen
 • markkinointiin, mikäli olet tilannut uutiskirjeemme tai muulla tavoin ilmaissut haluavasi vastaanottaa suoramarkkinointimateriaalia, voimme käsittellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointimateriaalia, kuten tietoa palveluistamme sekä ajankohtaisista tarjouksista ja tapahtumista

 

Rekisteröitävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; maksu- ja laskutustiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, peruutustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot.
 • Sivuston käyttäjän Almost New:ille lähetetyt sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten toimintojen ajankohta, linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi ja sähköpostiosoite saadaan, kun käyttäjä ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen avulla, tilaa uutiskirjeen, kirjautuu Kirppari-Kalleen tai päivittää omia tietojaan. Tietoja saadaan myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti- ja yhteydenottotarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 

 • Kun asiakas tekee tunnukset Kirppari-Kalleen
 • Kun maksun välittäjänä toimii verkkokaupassa toimii Paytrail Oyj

 

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Keräämme evästeiden kautta analytiikka tietoja. Tarkoituksena on kehittää sivuston laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 • Google analytics Käytämme Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa Google Analyticsin tietosuojaselosteesta
 • Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:  Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma. Mailchimp on sitoutunut GDPR vaatimuksiin. Mailchimp privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.158354808.394656272.1526883122-1488319749.1526096094
 • Google Docs tiedostot

 

Rekisterin suojaus

 • Emme säilytä fyysisiä tietoja
 •  Sähköisesti tallennetut tiedot. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) tietojärjestelmissä, joissa käytetään keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. 

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia. Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu asiakasrekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.m